Steun A'damse Ver. De Zondagsschilders

Voor slechts € 3,- per lot!

Steun ons
Centrum beeldende kunst
Portretten van B&W raad

Wij willen...

1.000,-
Doel
Verbeteren financiële situatie
Waarom
De tarieven laag te houden ondanks de te verwachten sterke verhoging van de huur

A'damse Ver. De Zondagsschilders op social media

Bezig met verwerken, een moment svp