De Grote Clubactie

In beeld

Jaarbeeld 2018

In 2018 stond de Grote Clubactie voor de 46ste keer centraal bij duizenden verenigingen in de maanden september tot en met november. Als de grootste fondsenwervende actie voor amateur sport-, cultuur- en hobbyverenigingen van Nederland.

Vitale verenigingen zijn de basis voor een gezonde samenleving. De Grote Clubactie bouwt mee aan een gezond verenigingsleven in Nederland, met als hoofddoel: clubondersteuning. Subsidies vanuit de overheid lopen terug en verenigingen worden gestimuleerd om zelf activiteiten te organiseren om extra inkomsten te genereren. Vanuit de deelnemende verenigingen hebben afgelopen jaar 267.000 lotenverkopers zich ingezet voor hun club.

Jaarbeeld 2018

Jaarbeeld 2017

In 2017 organiseerden we voor de 45e keer de Grote Clubactie. Dit jubileumjaar zat vol onvergetelijke momenten! Het was een jaar waarin we terugblikten op de rijke geschiedenis van de Grote Clubactie. Maar ook een jaar waarbij de relevantie van onze loterij als fondswerving voor verenigingen groter was dan ooit.

Bijna 5.400 verenigingen namen deel aan de actie. Bijna 3 miljoen loten werden er verkocht en de gemiddelde opbrengst per vereniging was hoger dan ooit. In de afgelopen drie jaar is de opbrengst zelfs met 20% gestegen. Samen met de SupportActie behaalden we een opbrengst van ruim € 11 miljoen voor het Nederlandse verenigingsleven.

Jaarbeeld 2017

Jaarbeeld 2016

In 2016 organiseerden we alweer voor de 44e keer de Grote Clubactie. Het verenigingsleven is veel waard en vervult een belangrijke functie in onze samenleving. Dit willen we koesteren, ook in de toekomst. Het moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven. Daarom is bij onze club iedereen welkom, of het nu om sport, cultuur of hobby gaat.

Meer dan 5.500 clubs namen deel aan deze actie in 2016. Bijna 2,8 miljoen loten werden er verkocht en samen met de opbrengst uit de SupportActie werd een opbrengst gehaald van bijna 11 miljoen euro door en voor het Nederlandse verenigingsleven.

Jaarbeeld 2016

Jaarbeeld 2015

In 2015 is door de toenemende verkoop de relevantie van de Grote Clubactie loterij weer toegenomen. Dat geeft vertrouwen en energie om hierop voort te borduren. We zien dat verenigingen te kampen hebben met minder inkomsten door achteruitgang van het aantal leden en/of minder subsidiemogelijkheden.

‘Verbeteren’ was het sleutelwoord van 2015. De duivel zit ‘m in de details. Als organisatie streefde de Grote Clubactie in 2015 er dan ook naar om alle puntjes op de ‘i’ te zetten. Deze trend gaan we in 2016 doorzetten. In 2015 verkochten de verenigingen gezamenlijk ruim 2,9 miljoen loten. Dat zijn er zo'n 310.000 meer dan in 2014.

Jaarbeeld 2015